Hướng dẫn đồ án Lập và phân tích dự án đầu tư

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Phân tích nhiệm vụ, so sánh và đánh giá lựa chọn giải pháp
6. Kết cấu và nội dung chủ yếu của đồ án
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
1. Các kiến thức cơ sở về phương pháp lập và đánh giá các dự án đầu tư
(phần này ngoài lý thuyết kinh điển, cần lồng ghép, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình, nhất là lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình)
1.1. Những vấn đề mở đầu có liên quan đến đầu tư
1.1.1. Khái niệm chung về đầu tư
1.1.2. Khái niệm về đầu tư xây dựng
1.1.3. Quá trình đầu tư của một dự án đầu tư
1.1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
1.1.3.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư
1.1.3.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng
1.1.4. Dự án đầu tư và các giai đoạn lập dự án đầu tư
1.1.4.1. Khái niệm về dự án đầu tư
1.1.4.2. Các giai đoạn lập dự án đầu tư
1.1.5. Khái niệm và phân loại hiệu quả của dự án đầu tư
1.1.5.1. Khái niệm
1.1.5.2. Phân loại
1.1.6. Quan điểm đánh giá đầu tư
1.2. Phương pháp phân tích, đánh giá các dự án đầu tư về mặt tài chính và kinh tế – xã hội
1.2.1. Các phương pháp phân tích tài chính, kinh tế của dự án đầu tư
1.2.2. Nội dung cơ bản của phân tích tài chính, kinh tế dự án đầu tư
1.2.2.1. Tính toán các chỉ tiêu và số liệu xuất phát
1.2.2.2. Phân tích dự án
1.2.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư
1.2.3.1. Nhóm các chỉ tiêu tĩnh
1.2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu động
1.2.4. Phương pháp đánh giá độ an toàn về tài chính dự án đầu tư
1.2.4.1. Xác định điểm hoà vốn của dự án
1.2.4.2. Khả năng trả nợ của dự án
1.2.4.3. Độ nhạy của dự án
1.2.5. Đánh giá DAĐT về mặt kinh tế – xã hội
PHẦN II. THỰC HIỆN LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỤ THỂ (củng cố phần cơ sở lý luận và phương pháp luận)
1. Những nét cơ bản về dự án đầu tư xây dựng công trình lựa chọn trong đồ án
1.1. Giới thiệu khái quát về dự án
1.2. Các vấn đề khác của dự án
2. Xác định các dữ liệu ban đầu
3. Tính toán các chỉ tiêu và số liệu xuất phát
3.1. Tính toán, dự kiến vốn đầu tư của dự án
3.1.1. Dự trù vốn xây dựng các công trình, hạng mục công trình
3.1.2. Dự trù vốn thiết bị cho dự án
3.1.3. Dự trù chi phí lắp đặt thiết bị
3.1.4. Dự trù chi phí khác trong vốn đầu tư
3.1.5. Dự trù vốn lưu động cho dự án
3.1.6. Nguồn vốn, kế hoạch huy động vốn và trả lãi vay trong thời kỳ xây dựng
3.1.6.1. Nguồn vốn
3.1.6.2. Kế hoạch huy động vốn của dự án
3.1.6.3. Dự trù trả lãi vay trong thời kỳ xây dựng
3.2. Tính toán, dự kiến chi phí SXKD của dự án trong các năm vận hành
3.2.1. Chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, sử dụng điện, nước
3.2.2. Chi phí trả lương và các khoản trích theo lương
3.2.3. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và chi phí trả tiền thuê đất
3.2.4. Chi phí quản lý khác
3.2.5. Chi phí trả lãi tín dụng trong vận hành
3.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong các năm vận hành
3.3. Dự kiến phương án doanh thu của dự án
4. Phân tích, đánh giá dự án
4.1. Phân tích lãi, lỗ trong sản xuất kinh doanh
4.2. Phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư
4.2.1. Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua chỉ tiêu NPV, IRR và BCR
4.2.2. Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua thời gian thu hồi vốn có tính đến hệ số chiết khấu (thời hạn hoàn vốn tính theo phương pháp động)
4.2.3. Đánh giá hiệu quả của dự án theo chỉ tiêu thời gian hoàn vốn nhờ lợi nhuận và khấu hao (không xét đến giá trị theo thời gian của tiền)
4.3. Phân tích độ an toàn về tài chính
4.3.1. Phân tích an toàn theo khả năng trả nợ
4.3.1.1. Phân tích an toàn theo hệ số khả năng trả nợ
4.3.1.2. Phân tích an toàn theo thời hạn có khả năng trả nợ
4.3.2. Phân tích độ an toàn về tài chính theo phân tích hoà vốn
4.3.3. Phân tích độ nhạy của dự án về mặt tài chính
4.4. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của DAĐT
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC”

Advertisements

About Nhà kinh tế

Ths Kinh tế Nghiên cứu kinh tế
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s