Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2011

Bài giảng Dự toán – Nguyễn Hữu Tú

Học phần: Định giá sản phẩm xây dựng (Dự toán) Chương 1. Khái niệm dự toán xây dựng công trình 1.1             Khái niệm tổng dự toán (Tổng mức đầu tư) => Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?